Clients Charter | UNIVERSITY AGRICULTURE PARK
» ABOUT US » Corporate Information » Clients Charter

Clients Charter

 

CHARTER (SCOPE OF SUPPORT AND OPERATIONAL SUPPORT SERVICES)

1. TPU will provide support for teaching and research in the field of agriculture with service evaluation achievement scale no less than 4 out of 5.

2. TPU will provide services (decoration, Bukit Expo and Activities Horse Riding) achievement of customer satisfaction scale of not less than 4 out of 5.

3. TPU will ensure the quality of agricultural products sold are to meet customer needs and environment Sales Center in a comfortable and clean with service evaluation achievement scale no less than 4 out of 5.

4. TPU will provide instructional support farm practices with teachers and student ratio of 1:12.

5. TPU will give 100% support research in the field of agriculture as was agreed upon.

 

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (SKOP SOKONGAN DAN OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN)
TAHUN : 2017 
BIL
PROSES SOKONGAN/OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN
PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN JAN – DIS 2017
JUSTIFIKASI/TINDAKAN PENCEGAHAN (SEKIRANYA TIDAK TERCAPAI)
1
TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI
TPU akan memberi sokongan pengajaran dan penyelidikan dalam bidang pertanian dengan pencapaian penilaian perkhidmatan tidak kurang dari skala 4 daripada 5.
TERCAPAI
1.       Sokongan pengajaran : 4.71
2.       Sokongan penyelidikan : 4.54
-
2
TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI
TPU akan memberikan perkhidmatan (hiasan, bukit eskpo dan aktiviti menunggang kuda) dengan pencapaian analisis kepuasan pelanggan tidak kurang dari skala 4 daripada 5.
TERCAPAI
1.       Hiasan : 4.49
2.       Bukit Ekspo : 4.19
3.       Menunggang kuda : 4.72
-
3
TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI
TPU akan memastikan kualiti hasil pertanian yang dijual adalah memenuhi keperluan pelanggan dan persekitaran Pusat Jualan dalam keadaan selesa dan bersih dengan pencapaian penilaian perkhidmatan tidak kurang dari skala 4 daripada 5.
TERCAPAI
1.       Pusat Jualan : 4.23
-
4
TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI
TPU akan memberikan sokongan pengajaran Amalan Ladang dengan nisbah tenaga pengajar dan pelajar 1 : 12.
TERCAPAI
(100 %)
-
5
TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI
TPU akan memberikan 100% sokongan penyelidikan dalam bidang pertanian sebagaimana yang telah dipersetujui bersama.
TERCAPAI
(100 %)
-
  

Clients Charter Of TPU - Year 2015

Clients Charter Of TPU - Year 2016

 

Updated:: 12/04/2018

MEDIA SHARING

UNIVERSITY AGRICULTURE PARK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 8946 7288
+603 8942 4076
C1537780807