CORPORATE INFORMATION | UNIVERSITY AGRICULTURE PARK
» ABOUT US » CORPORATE INFORMATION

CORPORATE INFORMATION

 

Penubuhan Taman Pertanian Universiti adalah untuk melaksanakan pembangunan fizikal dan akademik serta menyenggara kawasan kampus yang terlibat dengan pertanian.

Penubuhan TPU adalah signifikan dalam konteks UPM, ini adalah kerana:  

  1. TPU bertindak sebagai custodian kawasan kampus UPM untuk memastikan kawasan kampus UPM digunakan  dan diselenggarakan bagi kepentingan pembelajaran dan  penyelidikan yang berasaskan pertanian
  2. TPU berfungsi  sebagai jentera pelaksana bagi aktiviti pembelajaran dan penyelidikan berasaskan pertanian
  3. TPU bertindak sebagai agen koordinasi aktiviti pembelajaran dan penyelidikan pertanian terutama dalam penggunaan kawasan pertanian kampus UPM supaya tahap penggunaan kawasan adalah pada tahap yang optimum
  4. TPU juga menjaga dan mengendalikan sempadan UPM baik daripada segi kebersihan landskap dan mencegah pencerobohan

 

Updated:: 22/11/2020 [liliamira]

MEDIA SHARING

BVMbJOW:09:14