Dasar Universiti | UNIVERSITY AGRICULTURE PARK
» ABOUT US » Corporate Information » Dasar Universiti

Dasar Universiti

DASAR UNIVERSITI

TPU menyokong sepenuhnya dasar-dasar yang diamalkan oleh UPM kerana ia merupakan elemen penting dalam sistem pentadbiran. Selain daripada memberi jaminan ke atas kelestarian universiti ia juga berperanan sebagai rangka asas dalam pelaksanaan rancangan dan pelan tindakan bagi mencapai misi, visi dan matlamat universiti. Dasar-dasar yang diamalkan oleh UPM ialah:

o Dasar Universiti Putra Malaysia (Sistem Pengurusan Kualiti) 2017
o Dasar Universiti Putra Malaysia (Sistem Pengurusan Alam Sekitar) 2013
o Dasar Universiti Putra Malaysia (Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat) 2014
o Dasar Universiti Putra Malaysia (Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan) 2013
o Universiti Putra Malaysia (Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan) 2017
o Dasar Universiti Putra Malaysia (Dasar Hijau) 2011

Updated:: 14/10/2019 [shazry]

MEDIA SHARING

UNIVERSITY AGRICULTURE PARK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 7282
+603 9769 7285
C1590754569