Puchong Farm Division | UNIVERSITY AGRICULTURE PARK
» DIVISION » Puchong Farm Division

Puchong Farm Division

KAWASAN KERJA @ BAHAGIAN LADANG PUCHONG
 

 

Bahagian seluas 163 hektar ini terletak di Lot 13854 Mukim Petaling, Daerah Puchong.  Komponen kawasan adalah seperti berikut:

a. Dusun buah-buahan seluas 25 hektar.
b. Kawasan pastura seluas 80 hektar untuk ternakan kerbau. 
c. 30 buah kolam ternakan ikan air tawar. 
d. Bank Genetik seluas 5 hektar kelolaan Unit Bank Genetik, Bahagian Tanaman. 
e. Di kawasan yang dikhaskan kepada Fakulti Pertanian telah didirikan tapak-tapak penyelidikan sains tanah dan hatceri perikanan moden. 
f. Sebuah bangunan pejabat untuk menempatkan staf, sebuah setor untuk menyimpan traktor dan perkakasan ladang dan kuarters staf TPU dan kawalan Bahagian Keselamatan UPM juga disediakan.


FUNGSI @ BAHAGIAN LADANG PUCHONG

a. menjadi pusat pengumpulan gemplasma buah-buahan tropika untuk pembelajaran dan penyelidikan tempatan dan antarabangsa 
b. menyediakan kemudahan latihan dan penyelidikan akuakultur yang lengkap untuk pelajar dan penyelidik 
c. menyediakan infrastruktur asas untuk keusahawanan pelajar dalam bidang akuakultur, ternakan dan tanaman

 

JENIS TANANAM/TERNAKAN @ BAHAGIAN LADANG PUCHONG

Bahagian ini mempunyai pelbagai jenis tanaman buah-buahan, ternakan dan perikanan.  Di antaranya adalah seperti berikut:

Bil.

Jenis Tanaman

Jumlah

 

1.

Durian

7.5 ha

2.

Manggis

4.8 ha

3.

Duku

1.7 ha

4.

Mangga

4.0 ha

5.

Belimbing

1.0  ha

6.

Cempedak

1.0 ha

7.

Jambu bol

0.5 ha

8.

Buah-buahan nadir

4.5 ha

9.

Longan

1.87 ha

10.

Cempedak

1.25 ha

11.

Nangka

1.25 ha

12.

Dokong

1.25 ha

13.

Pulasan

1.29 ha

14.

Petai

0.25 ha

15.

Kelapa

0.25 ha

16.

Kerbau

5 ekor


PENGAJARAN @ BAHAGIAN LADANG PUCHONG

Bahagian ini membantu di dalam mengendalikan kursus TKP 3002 Amalan Ladang: Akuakultur dari Fakulti Pertanian. 
   
PENYELIDIKAN @ BAHAGIAN LADANG PUCHONG 

 
Bahagian ini membantu di dalam menyediakan pelbagai kemudahan bagi pensyarah dan pelajar menjalankan penyelidikan masing-masing.  
    

PERKHIDMATAN @ BAHAGIAN LADANG PUCHONG
 
Menyediakan kawasan dan peralatan untuk penyelidikan oleh pelajar dan pensyarah universiti.

Updated:: 14/03/2018 [shazry]

MEDIA SHARING

C1600694767