Bahagian Pentadbiran & Kewangan | TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI
» BAHAGIAN » Bahagian Pentadbiran & Kewangan

Bahagian Pentadbiran & Kewangan

Bahagian Pentadbiran dan Kewangan (BPK), TPU ditubuhkan untuk menyusun keperluan struktur organisasi bagi memenuhi keperluan fungsian pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan, perkhidmatan, ’technology showcase’ dan penjanaan pendapatan. Ini termasuklah menyusun dan mengkoordinasi kekuatan sumber manusia, urus tadbir kewangan dan pengurusan aset supaya dapat dilaksanakan dalam keadaan teratur dan cekap. BPK juga memantau pencapaian objektif kualiti,penilaian kepuasan pelanggan dan latihan staf selaras dengan keperluan MS ISO 9001:2015, amalan persekitaran kerja yang berkualiti dan kondusif.

Bahagian ini diketuai oleh seorang Ketua Pentadbiran dengan dibantu oleh Penolong Pendaftar  (Sumber Manusia) dan Pegawai Pertanian yang mengendalikan beberapa projek khas antaranya pengurusan lean, lestari hijau dan aktiviti pemasaran.

SEKSYEN DI BAWAH BAHAGIAN PENTADBIRAN & KEWANGAN

Kemaskini:: 06/10/2020 [jamali]

PERKONGSIAN MEDIA

B1606361309