UNIT PENGAJARAN DAN PENYELIDIKAN | TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI
» BAHAGIAN » Bahagian Pentadbiran & Kewangan » UNIT PENGAJARAN DAN PENYELIDIKAN

UNIT PENGAJARAN DAN PENYELIDIKAN

 
FUNGSI @ SEKSYEN PENGAJARAN DAN PENYELIDIKAN

a. Think tank bagi pembangunan penyediaan kemudahan pengajaran, penyelidikan dan khidmat profesional TPU.

b. Penyelarasan pelaksanaan kursus berkaitan pertanian yang ditawarkan oleh fakulti yang dikendalikan di TPU.
 

c. Penyelarasan aktiviti penyelidikan di TPU.
 

d. Penyelarasan aktiviti khidmat profesional (kursus jangkamasa pendek, lawatan, penerbitan).

   

PERKHIDMATAN @ SEKSYEN PENGAJARAN DAN PENYELIDIKAN

      a. Mengumpul maklumat, analisis dan mengesyorkan kepada pengurusan TPU pembangunan penyediaan kemudahan pengajaran, penyelidikan dan khidmat profesional.
 

     b. Menyelaraskan pelaksanaan kursus berkaitan pertanian yang ditawarkan oleh fakulti yang dikendalikan di TPU.
 

     c. Mengenalpasti dan membantu penyelidik mendapatkan kemudahan penyelidikan di TPU.
 

     d. Mengenalpasti, menyedia dan mengatur kursus jangkamasa pendek kendalian TPU.
 

     e. Mengatur lawatan masyarakat luar kampus ke TPU.
 

     f. Menyelaraskan aktiviti penerbitan di TPU.

 

 

Kemaskini:: 20/06/2017 [aifah]

PERKONGSIAN MEDIA

TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 7282
+603 9769 7285
B1566795978