DOKUMEN | TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI
» DOKUMEN

DOKUMEN

PIAGAM PELANGGAN TPU
1
TAHUN 2019
2
TAHUN 2018
3
TAHUN 2017
4
TAHUN 2016
5
TAHUN 2015

DOKUMEN RUJUKAN LUARAN
6
AKTA RACUN MAKHLUK PEROSAK 1974 (AKTA 149)
7
AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA 1994 (AKTA 514)
8
PANDUAN KESIHATAN DAN KESELAMATAN PEKERJAAN DALAM PERTANIAN
9
MODUL SIRI 6 (AFS 2001)
10
MYGAP TANAMAN12
11
BUKU PANDUAN RACUN
12
SENARAI RACUN PEROSAK DIHARAMKAN
13
PENDAFTARAN RACUN PEROSAK
14
POPULASI TERNAKAN DI SEMENANJUNG

Lestari Hijau
15
Lestari Hijau 4 (31 Mac 2016)

Amalan 5S TPU
16
Amalan 5S 2018
TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 7282/7301
+603 8942 4076
B1611487543