DOKUMEN | TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI
» DOKUMEN

DOKUMEN

PIAGAM PELANGGAN TPU
1
TAHUN 2018
2
TAHUN 2017
3
TAHUN 2016
4
TAHUN 2015

BORANG
5
BORANG PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN
6
BORANG PERMOHONAN PERKHIDMATAN PENGAJARAN
7
BORANG PERMOHONAN PENGGUNAAN/PERKHIDMATAN TPU
8
BORANG PERMOHONAN PERKHIDMATAN KENDERAAN DAN JENTERA UNIVERSITI
9
BORANG PENILAIAN PERKHIDMATAN
10
BORANG PEMANTAUAN PERKHIDMATAN
11
BORANG PENILAIAN PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN

DOKUMEN RUJUKAN LUARAN
12
AKTA RACUN MAKHLUK PEROSAK 1974 (AKTA 149)
13
AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA 1994 (AKTA 514)
14
PANDUAN KESIHATAN DAN KESELAMATAN PEKERJAAN DALAM PERTANIAN
15
MODUL SIRI 6 (AFS 2001)
16
MYGAP TANAMAN12
17
BUKU PANDUAN RACUN
18
SENARAI RACUN PEROSAK DIHARAMKAN
19
PENDAFTARAN RACUN PEROSAK
20
POPULASI TERNAKAN DI SEMENANJUNG

Lestari Hijau
21
Lestari Hijau 4 (31 Mac 2016)

Amalan 5S TPU
22
Amalan 5S 2018
TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 7282/7301
+603 8942 4076
B1603631428