Ornamental Nursery And Recreational Section | UNIVERSITY AGRICULTURE PARK
» STAFF DIRECTORY » Ornamental Nursery and Recreational Section

Ornamental Nursery and Recreational Section

 


 
  Wan Suhana binti Wan Talib
  Master Sains
 
  Pegawai Pertanian (G44)
  Tel. : +60397697287
  Faks : +60389424076
  Email : wansuhana@upm.edu.my  
  Pengkhususan: Fisiologi Persekitaran Tumbuhan,Tanaman Ornamental
 
 SEKSYEN REKREASI    
 
  Nor Baizura binti Md. Yusof
  Sijil Pertanian Malaysia(Landskap) 
  IPSM
 
  Penolong Pegawai Pertanian (G29)
  Tel. : +60397697290
  Faks : +60389424076
  Email : nbaizura@upm.edu.my
 
  Pengkhususan :Tanaman Hiasan  
  dan Landskap
 
 
Ruziyana binti Arshad
 Sijil Pertanian Malaysia(Landskap)
  IPSM
 
  Penolong Pegawai Pertanian (G29)
  Tel. : +60397697281/1275
  Faks : +60389424076
  Email: ruziyana@upm.edu.my
 
  Pengkhususan :Tanaman Hiasan 
  dan Landskap
 

   
 

 

Muhammad Nor Hanafi Bin
 Diploma Pertanian (Tanaman
 Industri-Getah)
 
  Penolong Pegawai Pertanian (G29)
  Tel. : +60389467282
  Faks : +60389424076
  Pengkhususan :Tanaman Hiasan
  dan Landskap
  
 
  
 
 
 
 

 

R Ahmad Zaidi bin Zainal

 Pembantu Operasi (N11)
 Tel. : +60389467282
 Faks : +60389424076
 Email :  razaidi@upm.edu.my

 Pengkhususan :Tanaman Hiasan , Landskap dan Akuakultur


 SEKSYEN HIASAN
 
 Yusniza binti Yusof
  Sijil Pertanian Malaysia(Landskap) 
  IPSM
 
  Penolong Pegawai Pertanian (G29)
  Tel. : +60397697297
  Faks : +60389424076
  Email : yusniza@upm.edu.my
 
  Pengkhususan :Tanaman Hiasan
  dan Landskap
 
  Nor Kamilah bin Ab. Salam
  Sijil Pertanian Malaysia(Landskap)
  IPSM

  Penolong Pegawai Pertanian (G29)
  Tel. : +60397697295
  Faks : +60389424076
  Email: as_kamilah@upm.edu.my
 
  Pengkhususan :Tanaman Hiasan
  dan Landskap
 
 
 
 
 
 
  NoorAzrin Binti Ismail
  Sijil Pertanian Malaysia(Landskap)
  IPSM
 
  Penolong Pegawai Pertanian (G29)
  Tel. : +60397697295
  Faks : +60389424076
  Email: noorazrin@upm.my
 
  Pengkhususan :Tanaman Hiasan
  dan Landskap


 

 Noor Junaidah binti Ahmad

 Pembantu Awam (H11)
 Tel. : +60389467282
 Faks : +60389424076
 Email: n_junaidah@upm.edu.my

 Pengkhususan :Tanaman Hiasan dan Landskap

 

 Mohd. Hafiidzul bin Haridan

Pembantu Awam (H11)

Tel. : +60389467282
 Faks : +60389424076
 Email: hafiidzul@upm.edu.my  

       
       
 
 
       
 
       
 
       
 
       
       
       

Updated:: 10/08/2021 [liliamira]

MEDIA SHARING

BUKUIAo:08:35