Puchong Farm Division | UNIVERSITY AGRICULTURE PARK
» STAFF DIRECTORY » Puchong Farm Division

Puchong Farm Division

 

BAHAGIAN LADANG PUCHONG

  Helmi Azro bin Mohd. Hassan
  Bac. Sc. Bioindustri (UPM)

  Ketua Bahagian Ladang Puchong

  Pegawai Pertanian (G44)
  Tel. : +60397697298/7997/7991
  Faks : +60397697285
  Email : azro@upm.edu.my  

  Pengkhususan: Pertanian

  Mohd Noor Azizul bin Akbarruddin
  Bachelor Sains Bioteknologi (UPM)

  Ketua Bahagian Ladang Puchong
  Pegawai Pertanian (G44)
  Tel. : +60380611844
  Email : maanoor@upm.edu.my
 
  Pengkhususan:
  Pengurusan Ternakan Akuakultur Dan Tanaman Buah-Buahan

Seksyen Tanaman Puchong

 
  Norhaimanshah bin Ismail
  Diploma Belia Dalam Pembangunan
  Kerja (UPM)

  Penolong Pegawai Pertanian (G29) 
  Tel. : +60380611844
  Email : haiman@upm.edu.my
 
  Pengkhususan:
  Pembiakan Pokok Buah-Buahan
 
  Hafiza binti Md. Juah
  Sijil Pertanian Malaysia (IPSM)

  Penolong Pegawai Pertanian(G29)
  Tel. : +60380611844 
  Email : hafizal@upm.edu.my
 
  Pengkhususan:
  Pengeluaran Hasil dan Pasca
  Tuai Tanaman Buah-Buahan

 
  Mohd. Ismaidin bin Ismail
  Sijil Pertanian Malaysia (IPSM)

  Penolong Pegawai Pertanian (G29)
  Tel. : +60380611844 
  Email : ismaidin@upm.edu.my
 
  Pengkhususan:
  Pengurusan Ladang Buah-Buahan
  Kairul Ezwan bin Yahya
 
  Pemandu Kenderaan (H11)
  Tel. : +60380611844 

  Email : baharinbiru@upm.edu.my

 
  Puvili a/p Subramaniam 
 
  Pembantu Awam (H11)
  Tel. : +60380611844 

  Email : puvili@upm.ed
 
  Anuar bin Apal 
 
  Pembantu Awam (H11)
  Tel. : +60380611844 

  Email : a_anuar@upm.edu.my

  Awang bin Bocho 
 
  Pembantu Awam (H11)
  Tel. : +60380611844 

  Email : a_bocho@upm.edu.my

Seksyen Ternakan Puchong

 
 
 
  Ahmad Alfan Hidayat
  bin Ahmad Khalili
  Bachelor Sains Pertanian (UPM)

  Penolong Pegawai Pertanian (G29) 
  Tel. : +60380611844
 
  Pengkhususan:
  Pengurusan Akuakultur (Pengurusan
  MyGap dan Pembenihan ikan air tawar)
 
 
 
 
 Muhamad Ismi bin Md Ismail
  Sijil Pertanian Malaysia (IPSM)

  Penolong Pegawai Pertanian (G29) 
  Tel. : +60380611844
  Email:m_ismi@upm.edu.my 
 
  Pengkhususan:
  Pengurusan Akuakultur

 


  Khairil Iswad bin Mohd. Yusof

Pembantu Awam (H11)
Tel. : +60380611844 
Email : khai_iswad@upm.edu.my
   

 

Updated:: 03/06/2021 [alfanhidayat]

MEDIA SHARING

BUJaOAR:14:07